Den viktigste møteplassen for produksjon, emballering og håndtering i Norge i 2020

Messen arrangeres hvert tredje år på Norges Varemesse, og går parallelt med SMAK 2020.