Tall og fakta fra Mat & Emballasje 2017

 

Mat og Emballasje 2017  (nå HOLDBAR 2020) hadde et godt belegg i 3 dager. Flere besøksgrupperinger, større messe og mer variert program enn tidligere. Antall besøkende til messen fordeler seg på et stort segment, og spesielt beslutningstakere i næringsmiddelindustrien er veldig godt representert. Vi opplever veldig god synergi effekt ved at messen arrangeres parallelt med matmessen SMAK.

 

 

Nøkkeltall fra 2017

 • Totalt  25 472 B2B besøkende på Mat & Emballasje og SMAK 2017 over 3 dager i februar.
 • 72 % besøkte messen for å møte sine leverandører, møte nye leverandører eller for å samle inn informasjon om nyheter i næringsmiddel-industrien.
 • 65% av utstillerne fikk direkte bestillinger under messen eller i umiddelbar tid i etterkant.
 • Hele 81 % av de besøkende i 2017 hadde beslutningsmyndighet for maskiner, emballasje og tilhørende artikler.

 

Litt om de besøkende

 • 87% av besøkende på Mat & Emballasje 2017 ønsker å besøke messen i 2020.
 • Kommer til messen for å se nyheter og møte nye og eksisterende leverandører.
 • Kommer for å møte bransjen samt å delta på foredrag og andre arrangementer.

 

Utstillerne på messen

 • De deltar for å bygge nettverk og styrke relasjoner, og for å møte eksisterende og nye kunder.
 • Totalt 73 utstillere.
 • 62% av utstillerne var representert med tilhørighet innenfor næringsmiddelindustrien generelt. (Så som emballasje, maskiner, annet teknisk utstyr mm.)
 • 38% av utstillerne var enten indirekte eller direkte representert med varer & tjeneste- leveranser til industrien.
 • 76 % er fornøyd eller meget fornøyd med messen.
 • 65 % har solgt eller forventer salg som følge av messedeltakelsen.

 

Share this: