Informasjon om smittevern

2. mars: Hygiene- og smitteforebyggende tiltak ifm Covid-19, Coronavirus

Sikkerhet er høyeste prioritet for Norges Varemesse, både for utstillere, besøkende og våre medarbeidere.

Norges Varemesse er i dialog med Folkehelseinstituttet og følger løpende myndighetenes oppdateringer og anbefalinger angående Covid-19, Coronaviruset . 

I messesenteret er det iverksatt gode hygiene- og smitteverntiltak i form av ekstra stasjoner for hånddesinfeksjon, informasjonsplakater for smitteforebygging samt oppfordring om ekstra god håndhygiene. 

All aktivitet går som normalt og HOLDBAR 2020 går som planlagt. Sikkerhet er av høyeste prioritet for Norges Varemesse, både for utstillere, besøkende og medarbeidere, og Norges Varemesse følger derfor utviklingen tett.  

Ekstra hygiene- og smitteforebyggende tiltak på HOLDBAR 2020:

  • Ved hver hovedinngang, og alle hallinnganger er det stasjoner for hånddesinfeksjon
  • Ved inngang til Åpningskonferansen, møterom Svalbard, er det hånddesinfeksjon
  • Hånddesinfeksjonsservietter legges frem på Åpningsparty
  • Norsk og engelskspråklig FHI-plakat på alle toaletter
  • I tillegg vil det deles ut hygiene artikler i hver hovedinngang
  • Alle utstillere har fått tilbud om hygiene artikler 

Vi oppfordrer alle til å ha ekstra god håndhygiene og tilstrebe å hoste/nyse i et papirlommetørkle (som så kastes) eller i albuekroken.

Utstillere og publikummere som opplever symptomer på luftveisinfeksjoner (hoste, rennende nese og sår hals) bes holde seg borte fra messen.

Norges Varemesse oppfordrer alle til å følge råd fra Folkehelseinstituttet: https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

Share this: