Velkommen til industrimessen HOLDBAR!
– Den viktigste messen for næringsmiddel- og emballasjebransjen i 2020

Messen arrangeres hvert tredje år på Norges Varemesse, og går parallelt med SMAK 2020.